INFO

HASSELA IF


är en idéell idrotts- & intresse-förening som med hjälp från företag och eldsjälar i byn har hand om skötsel och drift av bl.a gym, badanläggning, elljuspår, hockeyplan, fotbollsplan samt flera olika  aktiviteter och festliga arrangemang under hela året


Badanläggningen drivs ideellt av Hasela IF och alla intäkter för entré går direkt till drift av reningsverk, uppvärmning av bassäng, osv.

Eventuell vinst går till anläggningen och förhoppningen är att kunna utveckla Hassela Äventyrsland i framtiden

 

MEDLEMSKAP


100:- / person

250:- / familj  (m. barn under 18 år)


Bg:        5475 - 0732

Swish:   123 213 78 00

                   Märk inbetalning med namn
 

KONTAKTA OSS

Telefon:

Micke: 070-584 63 95


E-post:

info@hasselaif.seBesöksadress:

Hassela Äventyrsland

Bergsjövägen 7

829 98 Hassela


Fakturaadress:

Hassela IF

Torggränd 5

829 98 Hassela

PROJEKT HASSELA ÄVENTYRSLAND


En av Hasselas vackraste platser höll på att förtäras av tidens tand och det började blir ohållbart att driva Hasselabadet vidare. Under våren 2009 fick Hassela IF ett bidrag från Länsstyrelsens landsbygdsprogram till att genomföra en förstudie om alternativa driftsformer och idén föddes om en året-runtanläggning till glädje för så många Hasselabor som möjligt, samt en förhoppning om att locka fler turister: Ett Äventyrsland!

En önskan fanns att utveckla området runt Badet och Hembygdsgården med kyrkoruinen och att skapa en gemensam framtida plattform för samarbete och ökad attraktionskraft i bygden. Bidrag söktes och beviljades från Leader Hälsingebygden samt Länsstyrelsens landsbygdsprogram. Lokala företag och organisationer samt Nordanstigs Kommun och Iggesunds sociala fond har också ställt sig positiva till projektet. Med dessa medel samt fantastisk uppslutning av arbetskraft i form av idéellt arbetande människor har mycket hänt. Under våra Make Over-dagar, två helger i maj år 2011 och 2012, gick Hasselaborna man ur huse för att bidra till detta projekt. Det gav ett otroligt resultat och är en stor bidragande orsak till allt som hunnits med:

Restaurangbyggnaden, som stått tom och oanvänd sedan en brand år 2000, har fått en helt ny skepnad: isolering, ny fasad, vackert målad.

Ett nytt tak kom på plats sommaren 2011.

Invändigt har omklädningsrum och toaletter (även handikappanpassade) iordningställts och köket börjar ta form med både kioskdel och diskrum mm.


Ner mot bassängen har ett soldäck har byggts och omläggning av markstenarna gjorts runt om bassängen, samt målning av densamma.

Ett pannhus har byggts upp och en ny flispanna installerats för uppvärmning av badvatten och fastighet. Maskinrummet vid bassängen har renoverats, fått nytt tak och ny fasad och reningsverket till bassängerna har renoverats och uppgraderats. Nya aktiviteter har tillkommit med bla iordningställd trampbilsbana, hängbro, sandlådor, beachwolleyplan, lekstugor mm. Området kring Badet, Hembygdsgården och Kyrkoruinen har röjts upp och städats, vilket gett en vackrare vy och mera lättskötta områden. Viss renovering och upprustning av Hembygdsgårdens byggnader har gjorts.

 

Inhägnad av området med staket och grindar är nu avklarat och ytterligare åtgärder planeras för framtiden:

- Iordningställande av strandpromenad.

- Mera aktiviteter för sommar och vinter.

- Fiskebrygga handikappanpassad.

- Gräsmattor ned mot stranden för lättare skötsel och vackrare vyer.

- Tomteland i Hembygdsgårdens bostugor.


 

Var med du också i något som förändrar framtiden för Hassela!


Välkommen att kontakta projektledare Micke Högdahl

telefon: 070-584 63 95       e-post: info@hasselaif.se


En vacker dag ska vi  uppdatera detta med lite mer aktuell information....HISTORIA


Hasselabadet invigdes 1969 och var då kommunalt. På 90-talet såldes badanläggningen till privata aktörer och köptes seda av  Hassela IF för att drivas i idéell regi.

Med få möjligheter till investering och upprustning såg Hasselabadet ut att gå en säker undergång till mötes. 2010 sattes en arbetsgrupp ihop för att undersöka möjligheterna till att denna sommarikon skulle kunna överleva, vilket resulterade i ett projekt finansierat med medel från Länsstyrelsens Landsbygdsprogram, EU-pengar via Leader, kommunen samt insatser från företag och eldsjälar i bygden, som fick arbetsnamnet Projekt Hassela Äventyrsland .


I maj både 2011 och 2012 ställde över 150 personer upp ideellt under en MAKE OVER  helg, där flera områden började renoveras och rustas upp, vilket idag har lett till bl.a. nytt uppvärmningssystem med ny flispanna och tillhörande pannhus, nytt reningssystem för bassängen, nytt tak och fasad på både maskinrum och huvudbyggnad, nya omklädningsrum med duschar, en servering/butiksdel, nytt kök och föreningslokal,  trampbilsbanor, lekområde  samt ett stort soldäck mellan entré och bassäng m.m.

 

Tack till P-L Bergvik för nostalgibilder